52 TikiFest, a frequently held meeting for users and developers of Tiki Wiki CMS Groupware.Nergens ter wereld worden zoveel kinderen bestraft met de doodstraf als in Iran.In July, detective novels are featured in the Polar room at the Beach hosted by The Black Anchors.

Alle films en televisieseries in Iran worden gecensureerd en sommige films worden verboden.The Fereydani Georgian Representation.British Dictionary definitions for havre noun a port in N France, on the English Channel at the mouth of the River Seine: transatlantic trade; oil refining.

Pahlavi-dynastie In de 20e eeuw heerste gedurende ruim 50 jaar de Pahlavi-dynastie.Omdat de naam Iran vaak aanleiding gaf tot verwarring met de buurstaat Irak, werd in 1949 voor buitenlands gebruik weer de naam Perzië officieel ingevoerd.