Zo ja, moet artikel 3, lid 1, aldus worden uitgelegd dat daarbij de sluiting van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgelegd wanneer de verkrijger geen uitzendbureau is en geen uitzendovereenkomst kan sluiten?Tevens zou ik willen reageren op het onderdeel van het verslag waarin wordt gezegd dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de basis van het socialezekerheidsstelsel zou moeten vormen.Nietig verklaren het besluit van de directrice van Cedefop van 30 november 2005 houdende beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rekwirant van, en elke daarmee samenhangende handeling van de administratie, annul the decision of the Director of Cedefop of 30 November 2005 terminating.

Lees meer over de proeftijd.Wat regelt deze arbeidsovereenkomst?

Waarom heb ik een arbeidsovereenkomst nodig?Als de werknemer de leeftijd bereikt waarop hij met pensioen gaat, kan automatisch het arbeidscontract met de werkgever stoppen.